GastouderVerzekeren.nl

Wilt u als gastouder goed verzekerd zijn?

Het gastouderschap brengt de nodige zorg en verantwoordelijkheid met zich mee. Wanneer u als gastouder tijdens de kinderopvang echter letsel of schade veroorzaakt, dan valt dat niet onder uw particuliere aansprakelijkheid. U wordt immers als gastouder betaald. U heeft dan ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) nodig. 

Bedrijfsaansprakelijkheid is voor veel gastouders moeilijk te verzekeren. Een gastouder vertegenwoordigt niet altijd een bedrijf en is in veel gevallen een freelancer. Wij hebben bij GastouderVerzekeren.nl daarom speciaal voor gastouders afspraken gemaakt met een gerenommeerde verzekeraar, tegen een scherpe premie. Bij ons kunt u terecht voor het aanvragen en berekenen van een gastouder-aansprakelijkheidsverzekering. Het is goed om te weten welke aansprakelijkheid u als gastouder heeft. Vraag dus snel een offerte aan.  

Wij werken zeer prettig samen met KNGO (KennisNetwerk GastOuderopvang) te Druten. Bij hun kunt u terecht voor veel informatie die u als gastouder kunt gebruiken in uw dagelijkse bedrijfsvoering.

Belangrijke punten over de verzekering:
 • € 2.500.000,- per aanspraak (per praktijkbeoefenaar met een maximale opvang van 6 kinderen)
 • € 125,- eigen risico per zaakschade
 • Verplichte inschrijving Landelijk Register Kinderopvang
 • Inschrijving KvK (vanaf 1 januari 2021 verplicht)
 • De scherpste premie
 • Veel ervaring met gastouders
Clausules
 • U bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid van de gastkinderen richting derden. Dat wil zeggen: wanneer zij schade veroorzaken, geldt hun eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering.
 • Als u schade of letsel toebrengt aan derden, die is veroorzaakt door een (bak)fiets met elektrische trapondersteuning (elektrische fietsen/Elo-bikes) en de trapondersteuning stopt bij een snelheid van 25 km/u, dan bent u verzekerd indien:
 • De (bak)fiets wordt gebruikt bij het verrichten van activiteiten tijdens de opvang (voor de organisatie van verzekeringsnemer)
 • U de eigenaar of houder van de (bak)fiets bent. 
Premies
 • Jaarpremie: € 94,50,- *

* Exclusief 21% assurantiebelasting

p.s. Wilt u een BSO-bus verzekeren (voorheen Stint) ?  dat kan!  neem met ons contact op

Vraag uw offerte aan