Gastouder rechtsbijstandverzekering

Sommige risico’s neem je zelf, sommige verzeker je. Gastouders beseffen regelmatig niet dat hun particuliere rechtsbijstand de werkzaamheden als gastouder niét verzekert. Dit kan echter flinke risico’s met zich meebrengen. Toch besluiten veel mensen om het afsluiten van een zakelijke rechtsbijstandverzekering uit te stellen of überhaupt niet te doen. ‘Ik heb niet zoveel oppaskinderen, mijn particuliere rechtsbijstand is toch voldoende, ik krijg toch geen juridisch geschil, het is te duur”, zijn veelgehoorde argumenten. 

Voor die mensen is er nu dit product van Gastouderverzekeren.nl, exclusief voor gastouders. Maak kennis met de

Gastouder Rechtsbijstandverzekering

Deze rechtsbijstandsverzekering is speciaal bedoeld voor ZZP’ers en is af te sluiten tegen een gunstige maandpremie. Andere betaaltermijnen zijn trouwens ook mogelijk.

De Gastouderrechtsbijstand biedt u een mooie combinatie van een zakelijke en particuliere dekking in één polis. Dat betekent dat u deze zakelijk kunt betalen. U voert de kosten in uw boekhouding op, waardoor u minder omzetbelasting hoeft te betalen. Bovendien zijn u en uw gezin ook particulier meeverzekerd. U hoeft dus geen aparte particuliere verzekering meer af te sluiten.

Wij bieden deze Gastouder Rechtsbijstandverzekering aan tegen een extra aantrekkelijk tarief. De polis kost €49,95 per maand, inclusief 21% assurantiebelasting en bijkomende kosten.

Let op: de premie kan afwijken, bijvoorbeeld door tussentijdse aanpassingen vanuit de verzekeraar, of wanneer u toch een uitgebreidere dekking wenst.

Wij bieden u de volgende mogelijkheden:

Zakelijke dekking

 • Verkeer (basis)
 • Bedrijfsvoering & incasso

Particuliere (gezins)dekking:

 • Verkeer (basis)
 • Consument & Wonen
 • Inkomen (ook voor uw partner en/of kinderen)

De belangrijkste kenmerken van de Gastouder Rechtsbijstand op een rij:

 • U heeft dekking op zakelijk gebied voor de meest voorkomende juridische conflicten
 • U en uw gezin zijn particulier gedekt voor de meest voorkomende juridische conflicten
 • Altijd juridische hulp
 • U betaalt de premie zakelijk
 • U profiteert van een aantrekkelijke gastouderkorting
 • De verzekering kent een uitstekende incassodekking

Met de Gastouderrechtsbijstand  voor ZZP van ARAG bent u goed voorbereid op juridische conflicten van allerlei aard. ARAG-juristen nemen u het werk uit handen en zorgen voor de oplossing die u echt vooruit helpt. Dit doen ze het liefst voordat een probleem of kwestie een echt conflict wordt. Voor dringende zaken kunt u ons zelfs 7 dagen per week 24 uur per dag bereiken. Kortom: ARAG staat u altijd bij met advies.

Gastouders die werken als ZZP’er en dus geen personeel hebben. 

Ja, dat is mogelijk. Als u personeel heeft dan kunnen we een soortgelijke polis aanbieden, waarbij u zakelijke en ook particuliere rechtsbijstand heeft. U heeft immers personeel waarmee u een geschil kunt krijgen. De premie valt in dat geval wel hoger uit. We hebben in deze situatie wat meer informatie van u nodig. Deze zaken vragen we vanzelf bij u op.

De verzekering loopt minimaal één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Daarna is deze maandelijks opzegbaar.

U betaalt € 49,95,- per maand. De premie kan nog wel afwijken wanneer de verzekeraar de tarieven tussentijds aanpast. 

U kunt voor Deze Gastouderrechtsbijstand een offerte aanvragen via www.gastoudervezekeren.nl. Wij sturen u deze vervolgens zo snel mogelijk toe. Wanneer we de offerte ondertekend retour ontvangen, dan beoordeelt de verzekeraar of er wel of geen bezwaren zijn.

Ja, u kunt dan nog steeds een verzekering afsluiten. Het lopende conflict is dan echter niet verzekerd en u heeft ook niet direct dekking. U heeft in sommige gevallen te maken met een inloopperiode. Heeft u een zakelijke of particuliere rechtsbijstand voor dezelfde dekkingen, dan geldt deze inloopperiode echter niet. U moet dan wel kunnen aantonen dat u al een particuliere en/of zakelijke rechtsbijstandverzekering had, en de bijbehorende premie heeft betaald.

ARAG -een van de grootste rechtsbijstandsverzekeraars van Nederland- is de verzekeraar en staat u bij. 

Nee, dat is niet mogelijk. Omdat uw partner een ander bedrijf heeft, loopt deze dus een ander soort risico. Natuurlijk kunnen we voor uw partner bekijken wat wél mogelijk is. Uw partner en thuiswonende kinderen kunnen overigens wel gebruikmaken van de particuliere dekking.

ARAG heeft ruim 500 gespecialiseerde juristen en advocaten . Op zulke momenten is het dus fijn om hulp te vragen, zonder dat u direct een advocaat hoeft in te schakelen en met hoge kosten wordt geconfronteerd. Met de zakelijke rechtsbijstandverzekeringen van ARAG verzekert u zich van hulp door ruim 500 gespecialiseerde juridisch probleemoplossers. U heeft 24/7 toegang tot de juridische helpdesk van ARAG. Een prettig idee dat u er bij een juridisch conflict niet meer alleen voor staat.

U kunt op verschillende manieren een claim indienen. Dit kan direct via ons (Advisie Groep), gewoon door te bellen. We helpen u dan verder op weg. U kunt ook rechtstreeks bij ARAG (online) een claim indienen. U dient dan wel uw verhaal in grote lijn op papier te zetten. Hierin beschrijft u wat er is gebeurd en waar u nu tegenaan loopt. In sommige gevallen dient u ondersteunende documenten in, zoals een aankoopbewijs, foto’s of de communicatie tussen u en de tegenpartij.

Meestal reageert de verzekeraar binnen 24 uur (op werkdagen). In sommige gevallen duurt het echter wat langer. U ontvangt sowieso altijd een reactie binnen is 5 werkdagen. De verzekeraar vraagt u soms om wat geduld. Indien u snel antwoord wenst, kunt u direct contact opnemen met ARAG. U wordt dan direct te woord gestaan.

Niet elke claim is verzekerbaar. Er zijn voorwaarden aan verbonden of het valt niet onder de dekking. Naast de verzekerde hulp biedt ARAG “juridische hulp on demand”. Zo kunt u tegen een vooraf afgesproken prijs worden geholpen door een ARAG-jurist, of door een juridisch specialist uit hun netwerk.

Ja, dat is mogelijk. Voorwaarde is wel dat u geen personeel in dienst heeft. Het betreft immers een ZZP-dekking.

Soms kunt u claims voorkomen of een situatie de-escaleren door vooraf advies in te winnen bij een ARAG-jurist. U belt dan met ARAG en legt de situatie voor, voordat u eventueel een claim indient. Het kan immers blijken dat u toch niet in uw recht staat, of u besluit de tegenpartij nog een kans geven. Een andere mogelijkheid is dat u het advies krijgt om eerst nog iets anders te proberen. Kortom: vooraf even overleggen is vaak verstandig.

Nee, vanwege de privacywetgeving kan Advisie Groep (Gastouderverzekeren.nl) uw lopende dossier niet inzien, tenzij u hier toestemming voor geeft. Dit laatste adviseren we omdat we u als dan beter kunnen begeleiden. Bovendien kan een behandelaar ons dan benaderen ter ondersteuning.

In eerste instantie pakt de jurist/advocaat van ARAG (of samenwerkende partners) uw dossier op. De verzekeraar betaalt alle kosten van haar specialisten die aan uw zaak werken. De maximale vergoeding voor hulp van deskundigen -die worden ingeschakeld door de verzekeraar-  bedraagt zakelijk €40.000,- en particulier  €50.000,- per gebeurtenis. U kunt in bepaalde gevallen kiezen voor behandeling van uw zaak door een advocaat naar eigen keuze. ARAG vergoedt per gebeurtenis tot een maximaal bedrag. Dat is in deze polis zakelijk €6.000,- en particulier €3.000,-. We kunnen dit bedrag indien gewenst verhogen tegen een hogere premie. U betaalt in deze situatie een eigen risico van €250,- particulier en €500,- zakelijk. 

U bent wereldwijd van rechtshulp verzekerd bij deelname aan het verkeer tijdens uw werk of in uw privétijd. Het maakt daarbij niet uit hoe u zich verplaatst. Dit kan per (bestel)auto zijn, maar ook met de fiets, lopend, per boot, trein of met een ander voertuig. Ook is het privégebruik van uw motorrijtuig(en) meeverzekerd. Het verhalen van (letsel)schade valt ook onder deze dekking.

Met de module Bedrijfsvoering & Incasso kunt u trefzeker en veilig voor uw belangen opkomen, wanneer een conflict dreigt over contracten met uw gastouderbureau, vergunningen of over uw bedrijfspand, bijvoorbeeld als de verbouwing van uw bedrijfspand niet juist is uitgevoerd. U kunt deze ook inzetten wanneer de gemeente u geen vergunning verleent voor de bouw van een extra ruimte aan uw huis. Bovendien valt ook het incasseren van openstaande facturen zonder verweer onder deze module.

De module Consument en Verkeer biedt u juridische hulp bij het verhalen van (letsel)schade, die u binnen of buiten in het verkeer hebt opgelopen. Dit is bijvoorbeeld na een aanrijding, of door een medische fout. De module geldt voor alle deelname aan het verkeer en sportieve activiteiten, zoals lopen, fietsen, skiën en varen. Ook bent u verzekerd van hulp bij een conflict over spullen of diensten die u koopt, bijvoorbeeld bij een conflict over een vakantieboeking, over energie of telecom. De module Consument en Verkeer dekt geen zaken rondom de aankoop van uw woning.

De module Consument & Wonen
biedt u juridische hulp bij conflicten, die te maken hebben met spullen of
diensten die u inkoopt, of met geschillen met de gemeente over uw huur- of
koopwoning. Denk bijvoorbeeld aan conflicten over een vakantieboeking, een
telecom-contract, of een bankstel dat beschadigd is bij levering. Daarnaast
kunt u deze module inschakelen bij conflicten op gebied van wonen,  zoals geschillen over een overeenkomst, de (ver)koop, de huur of over het werk dat iemand  aan de woning uitvoert. Conflicten rondom uw woning, bijvoorbeeld met de buren en overheid, zijn ook gedekt. Voorwaarde hierbij is dat u de woning te allen tijde zelf bewoont.

U zet de module Inkomen in, wanneer u naast uw werk als gastouder bijvoorbeeld ook een loondienstbetrekking heeft. De module is daarnaast toepasbaar wanneer een van uw gezinsleden recht heeft op juridische hulp, bijvoorbeeld bij conflicten die te maken hebben met uw inkomen en uitkeringen. Denkt u hierbij aan een reorganisatie, afspraken rondom uw pensioen, een pensioenuitkering of sociale verzekeringsuitkering.

Via www.gastouderverzekeren.nl vraagt u eenvoudig een offerte aan. Wij stellen dan een
voorstel op.

Wilt u meer
informatie? Ga dan naar
www.gastouderverzekeren.nl of www.advisiegroep.nl. U kunt daarnaast contact opnemen met Advisie Groep te
Druten, óók voor uw Gastouderaansprakelijkheid– of GastouderZelfverzekerd-polis.

Voorbeeld Gastouder Sonja

Sonja is gastouder. Zij is 38, getrouwd en heeft zelf ook drie jonge kinderen. Haar partner werkt fulltime als administrateur. Sonja heeft haar aansprakelijkheid zakelijk (Gastouderaansprakelijkheid – AVB) en GastouderZelfverzekerd-polis geregeld via www.Gastouderverzekeren.nl (Advisie groep). Deze heeft haar ook gewezen op de risico’s van conflicten of juridische geschillen. Sonja heeft weliswaar een particuliere rechtsbijstandverzekering, maar ze is zakelijk niet verzekerd. Ze loopt naar eigen zeggen geen risico op zakelijke geschillen met de ouders van de kinderen. Na overleg met haar echtgenoot realiseert ze zich dat het toch wel een goed idee is om haar rechtsbijstand uit te breiden met zakelijke dekking. De premie kan dan ook als zakelijke kostenpost worden opgevoerd. Wanneer je gastouder bent, dan lopen zakelijke en privézaken vaak door elkaar. Juist daarom is het goed om deze zaken te combineren. Sonja en haar partner besluiten de Gastouderrechtsbijstand ZZP af te sluiten tegen een aantrekkelijke premie. Ze beëindigen hun lopende particuliere rechtsbijstandverzekering.

 

Vraag uw offerte aan