Gastouder-aansprakelijkheidsverzekering

Sommige risico’s neem je zelf, sommige verzeker je. Gastouders beseffen vaak niet dat ze met hun particuliere aansprakelijkheid niét hun werkzaamheden als gastouder verzekeren. Meestal hebben ze zich alleen tegen de voor de hand liggende risico’s verzekerd, zoals de genoemde aansprakelijkheid. Je zult begrijpen dat het riskant is om je als gastouder niet voor de bijbehorende werkzaamheden te verzekeren.

Veel gastouders stellen het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) uit, of sluiten een dergelijke verzekering überhaupt niet af. ‘Ik heb niet zoveel oppaskinderen, mijn particuliere aansprakelijkheid is toch voldoende, de kans dat er wat gebeurt is klein’, zijn veelgehoorde argumenten. 

Voor die mensen is er daarom nu dit product van Gastouderverzekeren.nl. Maak kennis met de                                     

Gastouder aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering is exclusief voor gastouders, is af te sluiten tegen een gunstig tarief en altijd op maat.

De Gastouder aansprakelijkheidsverzekering van GastouderVerzekeren.nl. is een aparte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB), en is onmisbaar voor de professionele gastouder.

Wij bieden deze verzekering aan tegen een extra aantrekkelijk tarief. De polis kost u slechts €94,50 per jaar, exclusief 21% assurantiebelasting.

 

Wij bieden u de volgende dekking: 

  • € 2.500.000, – per aanspraak en per praktijkbeoefenaar, met een maximale opvang van 6 kinderen)
  • €125,- eigen risico per zaak-schade
  • De laagste premie
 

De belangrijkste kenmerken van de Gastouder aansprakelijkheids-verzekering op een rij:

  • U heeft dekking op zakelijk / bedrijfsmatig gebied, als u aansprakelijk wordt gesteld
  • De Gastouder aansprakelijkheid is op maat gemaakt voor gastouders
  • U profiteert van de laagste premie van Nederland
  • € 2.500.000, – dekking per aanspraak
  • Laag eigen risico

Het gastouderschap brengt de nodige zorg en verantwoordelijkheid met zich mee. Wanneer u als gastouder tijdens de kinderopvang letsel of schade veroorzaakt, dan valt dit echter niet onder uw particuliere aansprakelijkheid. U wordt immers betaald voor uw werkzaamheden en hebt daarom een bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) nodig. Veel verzekeraars willen u als gastouder niet verzekeren. Wij hebben daarom een maatwerk product voor u als gastouder.

De verzekering is bedoeld voor gastouders die maximaal 6 kinderen per dag opvangen, een registratie hebben bij de Kamer van Koophandel én verplicht ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Ja hoor, dat is mogelijk. Daarbij vallen stagiaires of meewerkende familieleden ook onder de dekking.

De verzekering loopt minimaal één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Daarna is deze maandelijks opzegbaar.

U betaalt € 94,50,- per jaar, exclusief 21% assurantie belasting. Dit komt in totaal neer op € 114,35 op jaarbasis, oftewel € 9,53 per maand. U profiteert daarbij van de laagste premie van Nederland, mogelijk gemaakt doordat we afwijkende afspraken met de verzekeraar hebben vastgelegd.

Deze Gastouder aansprakelijkheidsverzekering kunt u aanvragen via www.gastoudervezekeren.nl. Wij sturen u na uw aanvraag zo snel mogelijk een offerte. Wanneer wij uw ondertekende offerte retour ontvangen, tezamen met de benodigde aanvullende documenten, zorgen we ervoor dat u snel bent verzekerd. 

Ons advies is dat u altijd beter zelf uw gastouderaansprakelijkheidsverzekering afsluit in plaats van collectief. U bent een professionele gastouder en daar hoort wat ons betreft een eigen verzekering bij. In het verleden boden gastouderbureaus nog weleens een collectieve verzekering aan. De verzekeraars -met uitzondering van één volmachtpartij- zijn daar op den duur echter mee gestopt. Dit heeft met name te maken met een hoge mate van omslachtigheid, het grote aantal claims en de vele uitzonderingssituaties. De risicodrager zelf (ASR) biedt deze mogelijkheid inmiddels daarom ook niet meer aan.  

We zien dat veel gastouders met meerdere gastouderbureaus samenwerken. Het volgende scenario is dan denkbaar: U denkt als gastouder verzekerd te zijn voor de aansprakelijkheid. Op een bepaald moment gebeurt er iets met een kind dat niet via het gastouderbureau komt. U bent weliswaar collectief verzekerd bij dit bureau, maar in dit geval bent u niét verzekerd voor dat kind. Met andere woorden: u dient voor de andere kinderen alsnog een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

Stel dat uw gastouderbureau de collectieve premie niet tijdig betaalt. Dit kan vervolgens betekenen dat u geen dekking meer heeft. Dit is voor u niet inzichtelijk en u bent in de veronderstelling dat u gewoon verzekerd bent. Dat is echter niet het geval. Sluit dus alsnog zelf u verzekering af, voor de premie hoeft u het sowieso niet te laten. Die betaalt u zakelijk en kunt u bovendien als kosten opvoeren. Uiteindelijk kost de verzekering u ca. € 6,- netto per maand.   

ASR, een van de grootste verzekeraars van Nederland, is de aanbieder. ASR zet in hoge mate in op maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

We vragen altijd of u speeltoestellen heeft in de aanvraag. Om dekking hierop te krijgen op moet je het volgende doen. U stuurt een paar foto’s met de aanvraag mee van de toestellen. Dan laten we dit vooraf beoordelen. U hoort dan wat wel/niet kan. Bij een eenvoudig glijbaantje is er mogelijk geen probleem. Maar bij grote en andere soorten speeltoestellen kan het wel betekenen dat ze jaarlijks gekeurd moeten worden. Dan komt er WAS clausule in de polis te staan. Kortom het is wat maatwerk.

Een aansprakelijkheidsverzekering is ingewikkeld, u bent immers niet zomaar aansprakelijk. De wet- en regelgeving gecombineerd met het verzekeringsrecht maakt dit een lastig vraagstuk. Zo moet er onder meer schade zijn, maar ook een “onrechtmatige daad” hebben plaatsgevonden. Dit laatste is een ruim begrip. Het kan namelijk ook zo zijn dat uw oppaskind iets doet, buiten uw schuld of controle om. Dan zijn de ouders mogelijk particulier aansprakelijk, in plaats van dat u zakelijk aansprakelijk bent. In dat geval is het verstandig om te informeren naar de particuliere aansprakelijkheid van de ouders, of dit mee te nemen in uw overeenkomst. 

U kunt op verschillende manieren een claim indienen. Dit kan rechtstreeks via ons (Advisie Groep). Een telefoontje is al voldoende, waarna we u verder op weg helpen en ondersteunen. U kunt daarnaast contact opnemen met de verzekeraar, al is dit niet ons eerste advies. Uiteindelijk komt de claim sowieso bij ons terecht.
Het is van groot belang dat u altijd een schriftelijke aansprakelijkheid
ontvangt van de tegenpartij. Wij adviseren om nooit toezeggingen te doen. Dien u claim in bij ons (of de verzekeraar), vervolgens wordt er een professioneel oordeel geveld. 

Zoals gemeld is aansprakelijkheid een ingewikkelde kwestie. U dient soms vrij veel informatie aan te leveren. Het kan dus een langdurige kwestie worden, zéker wanneer het letselschade betreft. Dit kan immers betekenen dat iemand de rest van zijn/haar leven klachten behoudt.

 

Gastouderverzekerd.nl houdt u op de hoogte van de voortgang en begeleidt u persoonlijk. We doen de melding bij de verzekeraar voor u, snel en vakkundig. Vervolgens vraagt de verzekeraar informatie op bij u, bij ons en de tegenpartij. 

Dat is in deze context lastig om eenduidig te zeggen. Aansprakelijkheid gaat onder andere over de tegenpartij, die vindt dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de schade die zij hebben geleden en mogelijk door uw schuld is veroorzaakt. Aansprakelijkheid is echter van veel meer factoren en vraagstukken afhankelijk, zoals:

·        Hoe waren de omstandigheden?

·        Wat deed u?

·        Wat was de rol van het kind?

·        Was de situatie veilig?

·        Voldeed u aan de gestelde voorwaarden en eisen, of voldeden de spullen aan de eisen?

·        Wat heeft u gedaan om zaken te voorkomen?

 

Kortom: soms lijken schadeclaims op elkaar, maar er zijn vaak essentiële verschillen tussen op het oog vergelijkbare cases. 

Ons advies is om dat wel te doen, daarom bieden wij de Gastouderrechtsbijstand aan. In geval van een onverwachte en vervelende claim, stelt in eerste instantie de aansprakelijkheidsverzekering een en ander vast. Soms is echter rechtsbijstand-ondersteuning zinvol, bijvoorbeeld wanneer zich meerdere juridische geschillen voordoen.

Via www.gastouderverzekeren.nl kunt u heel eenvoudig een offerte aanvragen. Wij stellen vervolgens een voorstel op.

 

Wilt u meer informatie, kijk dan op www.gastouderverzekeren.nl of www.advisiegroep.nl. U kunt ook direct contact opnemen met Advisie Groep te Druten, óók voor uw ZelfGastouderverzekerd-polis of Gastouder-rechtsbijstandverzekering.

Voorbeeld Gastouder Anke

Anke is gastouder. Ze is 29, samenwonend en heeft een zoon. Haar partner werkt fulltime als automonteur. Anke heeft al een Gastouderrechtsbijstand en GastouderZelfverzekerd-polis geregeld via www.Gastouderverzekeren.nl (Advisie Groep). Deze heeft haar ook gewezen op de aansprakelijkheidsrisico’s als gastouder. Anke dacht dat haar particuliere aansprakelijkheidsverzekering de gewenste dekking biedt. Ze past immers in haar eigen huis op de kinderen, bovendien is ze in de veronderstelling dat het gastouderbureau wel wat heeft geregeld. Dit is echter niet het geval. Ze loopt dus een flink risico indien er iets met de kinderen gebeurt, of wanneer er bedrijfsmatige zaakschades plaatsvinden. Na advies van Gastouderverzekeren.nl realiseert Anke dat het zeer verstandig is om een Gastouderaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De risico’s zijn veel te groot, en voor de premie hoeft ze het niet te laten. Nu is Anke voor nog geen € 10,- per maand bedrijfsmatig verzekerd voor aansprakelijkheid.

 

Vraag uw offerte aan