GastouderZelfverzekerd-polis

Sommige risico’s neem je zelf, sommige verzeker je. Gastouders verzekeren zich meestal wel voor de voor de hand liggende risico’s, zoals hun aansprakelijkheid.

Mensen stellen echter het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak uit, of sluiten zelfs helemaal geen verzekering af. ‘Te duur, te ingewikkeld, het overkomt mij niet’ zijn dan veelgehoorde argumenten. 

Voor die mensen is er nu dit product van Gastouderverzekeren.nl, exclusief voor gastouders. Maak kennis met de

GastouderZelfverzekerd-polis

Voor deze eenvoudige verzekering betaal je een lage maandpremie. Je kunt hem afsluiten vanaf 18 jaar tot de leeftijd van 55 jaar.  

Wanneer je langer dan 12 maanden een lichamelijke functie verliest, dan keert deze verzekering eenmalig een belastingvrij bedrag uit tussen de € 35.000 en € 200.000. Hierbij heb je een verklaring van een arts of medisch bureau nodig. Uitkering vindt plaats in geval van verlies van de volgende lichamelijke functies:

 • Niet meer kunnen zien, horen of spreken
 • Niet meer mobiel zijn
 • Geen armen of handen meer kunnen gebruiken
Het ontvangen bedrag dient voor het aanpassen van je leven aan de nieuwe situatie. Denk hierbij onder andere aan:
 • Inkopen van extra (onverzekerde) zorg
 • Inschakelen van extra hulp (huishouding, oppas)
 • Aanpassingen aan de woning
 • Aanpassingen aan de werkomgeving (werkplek, bedrijfsauto)
 • Omscholing financieren
 • Financieren van overbrugging sollicitatieperiode
 • Opstart van nieuw bedrijf of financiering van een ander bedrijf
 • Aflossen lening of terugbetalen invester

De belangrijkste kenmerken van de GastouderZelfVerzekerd-polis op een rij:

 • Eenvoudige en betaalbare particuliere schadeverzekering voor gastouders in de leeftijd  vanaf 18 jaar en tot 55 jaar
 • Eenmalige belastingvrije uitkering van een bedrag tussen € 35.000 en € 200.000
 • Bedoeld om werk of leven opnieuw in te richten
 • U bent als gastouder verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid
 • Wordt uitgekeerd bij een beperking van fysieke functies, bijvoorbeeld door ziekte of ongeval
 • Wanneer uw partner ondernemer is, kunnen we hem/haar apart verzekeren 

Bereken hier uw maandelijkse premie

Voorbeeld Gastouder Anja

Anja is gastouder. Ze is 35, getrouwd en heeft zelf ook twee jonge kinderen. Haar partner werkt fulltime als ICT-er. Anja heeft haar zakelijke aansprakelijkheid (Gastouderaansprakelijkheid – AVB) en rechtsbijstand zakelijk inclusief particuliere dekking (Gastouderrechtsbijstand) geregeld via www.Gastouderverzekeren.nl (Advisie Groep). Deze heeft haar ook gewezen op de risico’s van arbeidsongeschikt/langdurig ziek worden, maar Anja vindt de premies te hoog voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bovendien is ze naar eigen zeggen gezond. En die enkele keer dat haar partner hoofdpijn heeft, dan bijt ze op haar tanden en gaat ze door met het opvangen van de kinderen. Toch realiseren Anja en haar man zich op den duur dat een betaalbaar vangnet -voor wanneer het echt misgaat- toch wel een goed idee is. Gastouderverzekeren.nl biedt een oplossing voor dit soort situaties, namelijk de GastouderZelfverzekerd-polis. Bij deze verzekering ontvangt Anja een eenmalige (hoge) uitkering, bijvoorbeeld wanneer zij niet meer kan autorijden. Met het ontvangen bedrag kan zij dan de tijd overbruggen en maatregelen treffen om haar leven anders in te richten. 

De GastouderZelfverzekerd-polis keert eenmalig een belastingvrij bedrag uit, wanneer je als gevolg van een ongeval of ziekte niet meer kunt horen, zien of spreken, niet meer mobiel bent, of je armen niet meer kunt gebruiken.

Gastouders tussen de 18 en 55 jaar kunnen de GastouderZelfverzekerd-polis afsluiten. Je kiest zelf de looptijd van de verzekerde periode. De looptijd is maximaal tot je 65e, waarbij je de verzekering elke maand kunt opzeggen. 

De maximale looptijd van de verzekerde periode is 30 jaar, waarbij de verzekering elk jaar wordt vernieuwd. Je ontvangt 3 maanden voor de vernieuwing een voorstel voor een nieuw contract. Wil je verzekerd blijven? Dan hoef je niets te doen. Wil je niet verzekerd blijven? Laat het Gastouderverkeren.nl dan weten. Je mag namelijk elke maand opzeggen. 

Je kunt je verzekeren voor een bedrag tussen € 35.000 en € 200.000.

De premies zijn betaalbaar, met een bedrag vanaf € 30,- per maand. Het premiebedrag hangt af van je leeftijd, looptijd en het gekozen verzekerde bedrag.

De GastouderZelfverzekerd-polis kun je zelf eenvoudig via www.gastoudervezekeren.nl afsluiten. Dat kan online via de tool op onze website, of telefonisch. We vragen je dan om een aantal gegevens in te vullen. Zodra wij die retour hebben ontvangen, is de verzekering in sommige gevallen al binnen één dag geregeld.

Nee, zeker niet. Een belangrijk verschil is dat verzekeraars bij de GastouderZelfverzekerd-polis het verlies van mobiliteit, armfunctionaliteiten en zintuigen niét koppelen aan het soort werk dat je doet. Een ander verschil is dat wij een eenmalige uitkering verstrekken in plaats van een maandelijkse uitkering. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering vraagt om maatwerk en uitgebreid advies. Gastoudervezekeren.nl biedt een dergelijke verzekering overigens ook aan. Bij interesse plannen we graag een online oriëntatiegesprek in.

Nee, om de premie zo laag mogelijk te houden worden de premies gebruikt om claims te betalen. 

BNP Paribas Cardif, een grote verzekeraar die actief is in meer dan 30 landen en Münich Re, één van de grootste herverzekeraars ter wereld.  

Nee, dit is een individuele polis. Je partner kan wel zelf een eigen polis aanvragen bij www.gastouderverzekeren.nl, óók wanneer deze geen gastouder maar ondernemer is.

Ja, deze verzekering is voor iedereen toegankelijk. Dus voor alle ondernemers ongeacht welke ondernemersvorm (eenmanszaak, VOF , BV etc) maar ook voor werknemers. Dus als u switcht van vorm of weer in loondienst gaat kunt u de verzekering voortzetten

Ja, je ontvangt een informatiedocument als je de verzekering afsluit. Hierin staat alle informatie die je nodig hebt. 

Als je tijdens de looptijd schade lijdt, dan meld je dit bij www.gastouderverzekeren.nl (Advisie Groep). Vervolgens geven zij dit door aan de verzekeraar/volmachtmaatschappij. 

Je meldt de schade via onze website, telefonisch, of per e-mail. Wij zetten je melding vervolgens door. Uiteindelijk beoordeelt een onafhankelijke medische instantie de claim. Je ontvangt de uitkering binnen 2 weken nadat de claim is toegekend. 

Daarna stopt de verzekering!

Ja, er wordt geen eigen risico ingehouden of verrekend met andere uitkeringen.

Nee, de uitkering is belastingvrij.

Ja dat kan. Je kunt tijdens de gehele looptijd twee keer het verzekerde bedrag verhogen met 10%. Als je meer dan een 10% verhoging wenst, dan dien je een nieuwe aanvraag in. 

Via www.gastouderverzekeren.nl kunt u heel eenvoudig een offerte aanvragen. Wij stellen vervolgens een voorstel op.

Wilt u meer informatie, kijk dan op www.gastouderverzekeren.nl of www.advisiegroep.nl. U kunt ook direct contact opnemen met Advisie Groep te Druten, óók voor uw Gastouderaansprakelijkheid of Gastouder-rechtsbijstandverzekering.

Vraag uw offerte aan