Betrouwbaar, objectief en onafhankelijk verzekeringsadvies

De dienstverlening van Advisie Groep is onderverdeeld in vier categorieën: oriënteren, adviseren, bemiddelen en nazorg/beheer. Alle categorieën sluiten op elkaar aan, maar kunnen ook afzonderlijk worden aangeboden. U beslist dus zelf van welke dienstverlening u gebruik wilt maken.

Kiezen voor Advisie Groep betekent kiezen voor onafhankelijk financieel advies, 100% afgestemd op úw persoonlijke situatie. Dit geldt voor uw hypotheek, maar ook voor uw verzekeringspakket.

 

Wat kunt u verwachten in elke fase van dienstverlening bij een hypotheek:

Oriënteren hypotheek: (2 tot 3 uur) 

Tijdens het eerste gesprek neemt uw adviseur met u door wat uw wens is en hoe Advisie Groep u hierin kan ondersteunen. U ontvangt algemene informatie terwijl uw adviseur de benodigde gegevens verzameld. Dit eerste gesprek duurt ongeveer 2 tot 3 uur en is uiteraard geheel vrijblijvend. Na dit oriëntatiegesprek beslist u of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten.

Adviseren hypotheek: (10 tot 12 uur)

Na de oriëntatie voert uw adviseur een grondig onderzoek uit waarbij wordt ingegaan op uw financiële positie, uw wensen en doelen, uw kennis en ervaring op financieel gebied en wetgeving/sociaal stelsel en uiteraard ook uw risicobereidheid. De resultaten worden verzameld in een klantprofiel. Deze dient als basis voor een gedegen en passend advies. De omvang van dit advies is afhankelijk van de gevraagde advisering en uw wensen. U ontvangt dit in schriftelijke vorm en uw adviseur zal het advies uitgebreid met u bespreken en toelichten.   In een aantal situaties kunnen we een verkort advies traject doorlopen. Uw kennis en ervaring moet dan toereikend zijn. Anders is dat niet mogelijk.

Wat verwachten wij van u:  Om tot een goed en passend advies te kunnen komen, vragen wij u ons uitgebreid, eerlijk, tijdig en volledig te informeren over alle zaken die relevant (kunnen) zijn voor het adviestraject. Denkt u dus aan persoonlijke gegevens zoals juiste N.A.W gegevens, inkomensgegevens, spaargelden betalingsproblemen, weigeringen door verzekeraars, leningen, echtscheiding, overlijden, arbeidssituatie, kennis en ervaring met diverse producten en/of huidige contracten met financiële instellingen.

Na het adviseren kunnen wij voor u ook bemiddelen. Echter u kunt ook kiezen dat u dat zelf regelt of via andere intermediair , verzekeraar of bank

Bemiddelen hypotheek: (10 tot 12 uur) 

Om tot een juiste bemiddeling te komen, is bijna altijd een gedegen en passend advies noodzakelijk. Het is immers belangrijk dat u een product aanschaft dat past bij uw situatie. In de meeste gevallen hebben wij dit advies opgesteld. Een andere mogelijkheid is dat de bemiddeling volgt op een advies van een andere adviseur dan Advisie Groep of van u zelf.  In dit geval vindt de bemiddeling plaats op basis van “execution only”  (zonder advies) of een verkort adviestraject. Advisie Groep is dan niet verantwoordelijk of het advies aansluit bij uw situatie

Hypotheek Nazorg

Advisie Groep kan u ook van dienst zijn nadat u een hypotheek hebt aangesloten.  Ookal heeft u dat ooit gedaan via een ander financiële instelling. Advisie Groep adviseert en/of bemiddelt, beheert en muteert bij aanpassingen van de financiële  product(en) wegens gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld in het geval van echtscheiding, verhuizingen, wijzigingen van geldlening, nieuwe werkgever, geboorte, etc.). Voor deze dienstverlening hanteren wij een Nazorg abonnement.

Afspraken vastleggen

Als u besluit om van onze dienstenaanbod gebruik te maken, dan vinden wij het belangrijk om de afspraken over diensten en beloning volledig en helder vast te leggen. Deze schriftelijke overeenkomst heet een ‘opdracht tot dienstverlening’ en wordt opgesteld voorafgaand aan de levering van de gewenste dienst(en).

Advisie Groep uw financieel adviseur in het Maas en Waal, Rijk van Nijmegen en Betuwe

Wij zijn werkzaam in de gemeente Druten, West Maas en Waal, Beuningen, Wijchen, Over Betuwe, Nijmegen en Tiel.  Een afspraak bij u thuis, op uw werkplek of gewoon bij ons op kantoor is mogelijk. Wij zijn flexibel en kunt gratis parkeren bij ons. Wij onderhouden een warm en persoonlijk contact met u.

Neem vrijblijvend contact op met Advisie Groep of klik hier voor het contactformulier.