Echter er zijn wel diverse mogelijkheden om de restschuld mee te financieren. U moet wel rekening houden dat u door de maandelijkse extra lasten (rente en aflossing) minder hypotheek kunt krijgen.  Zo kan het bij  bestaande woningen  i.c.m. de  nieuwe woning ,die beide met NHG  zijn afgesloten, de restschuld kan dan onder bepaalde omstandigheden mee worden gefinancierd met de nieuwe NHG hypotheek.

Ook kunt u een aflopend krediet afsluiten om uw restschuld te financieren.  Als dit op de juiste manier doet , dan is ook deze rente fiscaal aftrekbaar. Zelfs als u niet direct een nieuwe woning koopt en voorlopig gaat huren. Daarnaast biedt de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) samen met samenwerkende gemeenten de restschuldlening aan. De gemeente Druten gaat als eerste gemeente in Nederland, vanaf 01 oktober 2015 dit aanbieden. Het betreft wel een pilot. De pilot is voor  het bouwproject Tichellande.

Bijzonderheden om in aanmerking te kunnen komen voor een restschuldlening in de gemeente Druten:

 • De koopwoning betreft een woning in het project Tichellande
 • De koopsom van de woning bedraagt maximaal € 250.000 (inclusief meerwerk)
 • De restschuld van uw huidige woning is ontstaan na 29 oktober 2012 en voor 31 december 2017
 • Inkomen van aanvragers van 57 jaar en ouder wordt niet meegenomen bij de bepaling van de maximale Restschuldlening
 • De Restschuldlening wordt verstrekt als tweede hypotheek, aanvullend op een eerste hypotheek voor de aankoop van uw ‘nieuwe’ woning
 • Neem als ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomsten van uw huidige- en uw toekomstige woning op dat u de financiering van uw restschuld rond krijgt
 • De eigendomsakten van de oude en nieuwe woning mogen nog niet gepasseerd zijn bij de notaris op het moment dat de lening wordt aangevraagd. De eigendomsakte van de nieuwe woning dient altijd eerder te passeren dan de eigendomsakte van de oude woning
 • Uw huidige woning fungeert als eigen woning en hoofdverblijf (behoudens tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet); de nieuwe woning gaat u als hoofdverblijf gebruiken
 • Er moet sprake zijn van een werkelijke aankooptransactie en verkooptransactie
 • De lening moet in maximaal 15 jaar worden afgelost
 • De rente die u gaat betalen staat vooraf in de SVn offerte vermeld
 • U kunt boete vrij extra aflossen met een minimum van € 250,-
 • De restschuldlening in Druten bedraagt minimaal €10.000 en maximaal € 30.000,- euro, de flyer van de gemeente Druten wordt nog aangepast t.o.v. de landelijke flyer van SVn

Voor meer informatie over Verhuizen met een restschuld en de (voordelen) van de Restschuldfinanciering kunt u ook de Flyer particulieren restschuldlening bekijken of u kunt de gemeentelijke regeling  ook  hier downloaden Restschuldlening Verordening Druten

Wilt u een woning kopen en heeft u een te hoge hypotheek t.o.v. de waarde van uw woning. Of wilt u niet kopen maar is uw hypotheek wel te hoog ten opzichte van uw woning. Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.