Blog februari 2024 – EEN NIEUW TIJDPERK VOOR SEKSWERKERS: TOEGANG TOT ZAKELIJKE VERZEKERINGEN

In januari 2024 werd een mijlpaal voor een niet alledaagse beroepsgroep bereikt: de sekswerkers in Nederland. Vanaf nu is het voor zelfstandige sekswerkers van 21 jaar en ouder -geregistreerd bij de Kamer van Koophandel- mogelijk om zakelijke schadeverzekeringen af te sluiten. We zien deze stap als een grote en belangrijke ontwikkeling om deze vorm van arbeid uit de taboesfeer te halen.

Risico op schade

Waarschijnlijk is het niet bij iedereen bekend, maar sekswerkers hebben veel belang bij een goede  zakelijke verzekering. Net als andere ondernemers lopen ze risico op schade, bijvoorbeeld door onvoorziene situaties en meer branche-specifieke zaken zoals uitbuiting en mensenhandel. Het kunnen verzekeren tegen deze risico’s is essentieel voor de continuïteit van hun bedrijf. Bovendien zorgt het niét kunnen verzekeren ervoor dat er een stigma heerst rond sekswerkers. Het aanbieden van zakelijke verzekeringen aan sekswerkers erkent hun ondernemerschap, en helpt bij het versterken van hun financiële positie en weerbaarheid. Vanaf vandaag kunnen sekswerkers daarom een aansprakelijkheids-, inventaris- en goederenverzekering afsluiten. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor verdere bescherming.

Een stap naar een meer inclusieve samenleving

Met een groeiende acceptatie binnen de verzekeringsindustrie, kunnen sekswerkers eindelijk de bescherming krijgen die ze verdienen. Deze historische beslissing betekent niet alleen een overwinning voor sekswerkers, maar ook een stap voorwaarts naar een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving. We zien namelijk dat er nog vaak wat argwanend naar deze beroepsgroep wordt gekeken. Stichting De Sekswerk Alliantie Stigmatisering (SWAD) zet zich al jaren in om dit beeld te bevechten. Het stigma houdt namelijk het risico van geweld en uitbuiting, en dus een verzwakte maatschappelijke positie in de hand. Bovendien zorgt het ervoor dat sekswerkers minder toegang hebben tot essentiële diensten zoals gezondheidszorg, hypotheken, verzekeringen en andere financiële diensten.

20.000 ondernemers

Deze nieuwe ontwikkeling is daarom niet alleen een stap vooruit voor sekswerkers, maar ook een signaal naar de maatschappij dat zij dezelfde rechten en toegang tot diensten verdienen als ieder ander. Het is een stap in de richting van een samenleving waarin we ondernemers gelijk behandelen én waarin we niemand uitsluiten van essentiële diensten op basis van hun beroepskeuze. En volkomen terecht vinden wij bij Advisie Groep. Het gaat immers over een markt die volop in beweging is en toeneemt. Momenteel zijn er ruim 20.000 ondernemers actief als sekswerker.

Advisie Groep, ook voor bijzondere verzekeringen

Advisie Groep breidt haar aanbod aan verzekeringen daarom uit, in lijn met de eerder genoemde ontwikkelingen. Sekswerkers kunnen bij ons vanaf nu een inventaris-, goederen- en aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Daarbij ziet het er naar uit dat we in de toekomst ook andere schadeverzekeringen gaan aanbieden, zoals een geld- en rechtsbijstandverzekering. Wij vinden de toegang tot zakelijke verzekeringen voor sekswerkers een belangrijke stap in de richting van het doorbreken van stigma én staan voor een gelijke behandeling voor iedereen.

Benieuwd naar hoe je je als sekswerker kunt verzekeren en wat de voorwaarden zijn? Neem dan voor een erkend en onafhankelijk advies contact op met Advisie Groep