Blog juni 2023 – EINDELIJK: DE NIEUWE PENSIOENWET

Zelf meer pensioen opbouwen

Na een, wat het leek, eindeloos gevecht, was-ie daar ineens: de Wet toekomst pensioenen. Recent nam de Eerste Kamer de wet aan, al zijn er nog wel wat open eindjes. Het belangrijkste, goede nieuws is dat mensen in de nieuwe regeling de mogelijkheid hebben om zelf meer pensioen op te bouwen. Het betekent ook dat er vanaf nu wat meer jaarruimte kan worden benut én dat er meer geld opzij gezet kan worden op de pensioenrekening. En dat ook nog eens belastingvrij.

En wat nog meer?

Naast bovengenoemde zaken, brengt de nieuwe wet nog wat andere zaken met zich mee. Zo is het niet meer toegestaan om beloftes te doen over de toekomstige uitkering. In het verleden kwamen mensen regelmatig van een koude kermis thuis, omdat het uiteindelijke maandbedrag vele malen lager lag dan beloofd. In het nieuwe stelsel geen valse beloften, maar een uitkering die afhankelijk is van de beleggingsresultaten van pensioenaanbieders. Een andere, zeer belangrijke wijziging betreft de rol van jongeren versus ouderen. Anders gezegd: in de oude situatie betaalden jongere en oudere werknemers dezelfde pensioenpremie. Dit “verzamelde geld” werd op dezelfde manier belegd, waardoor jongeren uiteindelijk betaalden voor de pensioenuitkering van ouderen. In de nieuwe wet betaalt een jongere minder premie dan een oudere werknemer. Wat logisch is, aangezien het ingelegde geld van een jongere veel langer kan worden belegd en renderen.

Eenmalige uitbetaling en jaarruimte

Een andere verandering, die overigens los staat van de nieuwe wetgeving, is dat het waarschijnlijk vanaf 2024 mogelijk is om een deel van het geld in één keer op te nemen wanneer je met pensioen gaat. Dit geldt bovendien zowel voor het opgebouwde pensioen bij je werkgever als voor een (eventueel) aanvullend pensioen. Concreet betekent dit dat je op het moment van de uitkering een bedrag met een maximum van 10% kunt opnemen. Dit biedt je veel meer financiële flexibiliteit en mogelijkheden. Een wereldreis maken, nieuwe auto of andere investering? Het wordt allemaal wat makkelijker. Ook de jaarruimte gaat flink omhoog in de nieuwe situatie. De jaarruimte is het maximale bedrag dat je belastingvrij in een persoonlijke pensioenpot mag stoppen. In de nieuwe situatie mag je 3 keer zoveel pensioen opbouwen dan voorheen. Deze regeling is met name interessant voor mensen die te weinig pensioen hebben opgebouwd en ZZP’ers / ondernemers.

Gun jezelf een fijne oude dag

Naast de hierboven omschreven wijzigingen, zijn er nog andere zaken die veranderen door de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Zo zijn er ook wezenlijke veranderingen te zien in het Vroeg-, Wezen- en Nabestaandenpensioen. En dan hebben we nog niet eens alle nieuwe zaken benoemd. Kortom: na al dat wachten ligt er iets moois én bepalends voor je pensioenperiode. Want een fijne en financieel veilige oude dag, dat willen we allemaal!

 

Komt je pensioen dichterbij, is een aanvullend pensioen mogelijk interessant voor je en wordt het nu echt eens tijd voor die verbouwing thuis? Neem dan voor een erkend en onafhankelijk advies contact op met Advisie Groep