Blog mei 2023 – DE VERANDERDE AOV-REGELGEVING

Ondernemers opgelet!

Want er staan veranderingen op stapel, en wel op gebied van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. In april 2023 werd bekend dat zelfstandigen, andere ondernemers én meewerkende partners in de toekomst verplicht zijn zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Hiermee wil het kabinet bewerkstelligen dat ondernemers een financieel vangnet hebben, zodra zij uitvallen door ziekte of een ongeval. Een ander argument voor de veranderde wetgeving is dat hiermee wordt voorkomen dat de samenleving opdraait voor de risico’s en kosten.

Ik heb al een AOV, wat nu?

Ondernemers die zich al hebben verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid kunnen mogelijk gebruik maken van een vrijstelling, hier bestaat op dit moment echter nog geen 100% uitsluitsel over. Zij die zich niet kunnen of willen verzekeren via een verzekeraar, zullen op den duur aanhaken op de verplichte verzekering. De nieuwe regeling is bedoeld voor alle ondernemers die inkomstenbelasting betalen, oftewel de ‘IB-ondernemers’. Werkt je echtgeno(o)t(e) mee? Hij of zij is in dat geval ook verlicht verzekerd. Ben je directeur-grootaandeelhouder of verdien je ook nog geld met andere werkzaamheden? Dan geldt deze regeling niet voor jou.

De belangrijkste punten samengevat

De nieuwe regelgeving zorgt bij veel mensen voor vraagtekens. Daarom hier de belangrijkste kenmerken op een rij:

  • De premie voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ligt tussen de 7,5% en 8% van het inkomen tot de maximale premietoeslag. Hierbij is de premietoeslag maximaal beperkt tot 143% van het wettelijk minimumloon;
  • 70% van het laatst verdiende inkomen wordt uitgekeerd (tot het wettelijk minimumloon);
  • ZZP’ers, andere ondernemers en echtgenoten/echtgenotes moeten zich verplicht verzekeren. Dit geldt niet voor directeur-grootaandeelhouders en ondernemers die nog op andere manieren geld verdienen;
  • Het is waarschijnlijk dat er een uitzondering wordt gemaakt voor ondernemers die al tegen arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd bij een verzekeraar naar eigen keuze. Zij krijgen in dat geval vrijstelling;
  • Er zit een wachttijd van een jaar op de verplichte verzekering. In die periode wordt er nog geen geld uitgekeerd;
  • De arbeidsongeschiktheid die je dient te verzekeren heeft betrekking op je standaard werkzaamheden, of wel de ‘gangbare arbeid’.

De vervolgstappen

We verwachten dat deze regeling over een jaar -rond het voorjaar van 2024- wordt aangeboden als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Dit betekent vervolgens dat de wet ergens in de eerste maanden van 2025 bekrachtigd wordt. Vanzelfsprekend kan deze planning nog wijzigen, je bent als ondernemer tot dat moment sowieso niet automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Wacht echter niet tot het moment waarop het onvoorzien fout gaat, bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte. Ons advies is dan ook om je nu al te verzekeren en jezelf een financieel vangnet te gunnen wanneer het misgaat. Als ondernemer wil je voorop lopen en anticiperen op de toekomst. Doe dat dus ook op gebied van arbeidsongeschiktheid!

Ben je ondernemer en ben je benieuwd wat de veranderde AOV-regelgeving betekent? Neem dan voor een erkend en onafhankelijk advies contact op met Advisie Groep