Recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen?

Is er na echtscheiding nog recht op nabestaandenpensioen als de voormalig partner overlijdt? Dat ligt eraan hoe het nabestaandenpensioen is opgebouwd.

Nabestaandenpensioen op opbouwbasis
Hierbij heeft de ex-partner recht op het nabestaandenpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit zogenaamde bijzonder nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd vanaf het moment dat de (ex)partner overlijdt. De hoogte is in te zien op Mijnpensioenoverzicht.

Nabestaandenpensioen op risicobasis
Hierbij wordt geen potje opgebouwd. Het recht op nabestaandenpensioen vervalt bij echtscheiding.

Anw onder voorwaarden

Na overlijden van de ex-partner is er onder strikte voorwaarden recht op een nabestaandenuitkering Anw van de overheid:
•Als er zowel op de dag van de echtscheiding als op de dag van overlijden van de ex-partner aan de voorwaarden om Anw te krijgen werd voldaan.

Dit houdt in:
•zorg voor een kind jonger dan 18 jaar
•minimaal 45% arbeidsongeschikt

•Als de ex-partner op de dag van zijn of haar overlijden verplicht was om partneralimentatie te betalen.

Hoogte Anw afhankelijk van partneralimentatie en eigen inkomen
De hoogte van de nabestaandenuitkering Anw is net zo hoog als de partneralimentatie die de ex-partner moest betalen. Is de partneralimentatie hoger dan het maximumbedrag aan Anw, dan wordt de maximale nabestaandenuitkering Anw verstrekt. Eventuele overige inkomsten worden hier nog wel van afgetrokken.

Door deze strenge voorwaarden komt driekwart van de weduwen en weduwnaars onder de 65 jaar op dit moment niet in aanmerking voor een Anw.

Overlijdensrisicoverzekering: voortzetten of beëindigen?

Als er een overlijdensrisicoverzekering loopt op twee levens zijn er bij scheiding twee opties: beëindiging of voortzetting. Wordt er voor beëindiging gekozen? Dan vervalt de polis en is er geen recht meer op een uitkering. Vooral als het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering om gezondheidsredenen moeilijk wordt, is het beëindigen van de verzekering niet altijd de beste keuze. Bij sommige aanbieders kan de overlijdensrisicoverzekering worden gesplitst met de uitgangspunten van de originele ORV-aanvraag.