De bedrijfsaansprakelijkheid is voor veel gastouders moeilijk te verzekeren. Een gastouder is niet altijd een bedrijf, soms is deze een freelancer. Wij hebben voor gastouders een speciale afspraak kunnen maken met een gerenommeerde verzekeraar tegen een scherpe premie. Tevens krijgt u korting als u lid bent van KNGO

Belangrijke punten om te weten over de verzekering:

  • € 2.500.000,- per aanspraak (per praktijk beoefenaar met een maximale opvang van 6 kinderen)
  • € 125,- eigen risico per zaakschade
  • Verplichte inschrijving Landelijk Register Kinderopvang
  • Inschrijving KvK (nog niet verplicht)

Clausules:

 • U bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid van de gastkinderen richting derden. M.a.w. als deze schade veroorzaken geldt hun eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering.
 • Bent u aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt met of door een fiets met elektrische trapondersteuning (elektrische fietsen/elo-bikes) waarbij de trapondersteuning stopt bij  een snelheid van 25KM per uur!  Dan bent u verzekerd als:
  – de fiets wordt gebruikt bij het verrichten van activiteiten tijdens de opvang (voor de organisatie van verzekeringsnemer)
  – u de eigenaar of houder van de fiets bent

VRAAG UW OFFERTE GASTOUDER-AANSPRAKELIJKHEIDS VERZEKERING AAN


Voorletters en achternaam

Man / Vrouw
ManVrouw

Geboortedatum (dd-mm-jj)

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Premie per jaar (premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting)
€ 100,- reguliere premie€ 95,- als u een lidmaatschap heeft bij KNGO€ 90,- als u en uw gastouderbureau een lidmaatschap hebben bij KNGO

IBAN voor automatische incasso door verzekeringsmaatschappij

Inschrijving KvK
JaNee

KNGO lid ?
JaNee

Ingeschreven bij register kinderopvang ?
JaNee

Aangesloten gastouderbureau(s) (meerdere invullen mogelijk)

Heeft u bewijs in uw bezit dat de kinderen een particuliere aansprakelijkheid verzekering hebben ?
JaNee

Wilt u ook vrijblijvend een offerte ontvangen die u verzekerd tegen ernstige ziekte, invaliditeit en/of overlijden door een ongeval?
Ja, dekking: € 15.000,- ernstige ziektes, € 25.000,- invaliditeit door ongeval, € 5.000,- bij overlijden door ongeval*Nee

* Indien JA: MaandpremieJaarpremie