Geldlenen of financial lease voor uw nieuwe of gebruikte auto 
   Geld Lenen

Voor Zelfstandigen

Voor ondernemers is het niet altijd eenvoudig om een doorlopend krediet of persoonlijke lening af te sluiten. Samenwerkende partner InterBank begrijpt dat.

U kunt via ons een blanco krediet (voor privé gebruik) aanvragen, voor u als zelfstandige. Advisie Groep kan zowel een doorlopend krediet als een persoonlijke lening met een vaste maandlast van tenminste 1% (van € 2.500 tot € 50.000) voor u aanvragen.

Een kredietaanvraag voor een zelfstandigen moet minimaal voldoen aan de volgende eisen:

  • Het bedrijf moet minimaal 3 jaar bestaan
  • Bestuurder moet minimaal 3 jaar als directeur in het bedrijf werkzaam zijn
  • Aantonen volledige en gecontroleerde jaarcijfers (balans winst- en verliesrekening) van de afgelopen 3 boekjaren
  • De ondernemer moet in het bezit zijn van een eigen woning. Indien huurwoning, dan alleen een financiering met onderpand mogelijk
  • Bekend en onbesproken BKR

Financial Lease

Er is sprake van een zakelijke lening als het doel van de lening buiten de privé sfeer ligt en het te financieren object tot een bedrijfsvermogen gaat behoren of als het kredietbedrag wordt gebruikt in de exploitatie van een bedrijf. Samenwerkende partner InterBank verstrekt uitsluitend zakelijke leningen voor bedrijfsmatig gebruik van personenwagens en bestelauto’s tot 3500 kg. De kredietlimiet bedraagt minimaal € 5000 en maximaal € 125.000.

Geschikt voor:

  • Ondernemers die een auto of bedrijfswagen tot 3500 kg willen aanschaffen voor zakelijk gebruik.
  • Ondernemers die op zoek zijn naar zekerheid: een vaste looptijd en een vaste rente (aflopend krediet)